fbpx
Read New Topics

Hoe wordt ResQ fiscaal verwerkt?

Hoe wordt ResQ fiscaal verwerkt?

Door de onrechtstreekse terbeschikkingstelling van hulp voor huishoudelijk werk door de werkgever, ontstaat een voordeel in natura voor de begunstigde. Voordelen in natura moeten in principe gewaardeerd worden volgens de werkelijke waarde