fbpx
Read New Topics

Hoe wordt ResQ fiscaal verwerkt?

Hoe wordt ResQ fiscaal verwerkt?

Door de onrechtstreekse terbeschikkingstelling van hulp voor huishoudelijk werk door de werkgever, ontstaat een voordeel in natura voor de begunstigde. Voordelen in natura moeten in principe gewaardeerd worden volgens de werkelijke waarde

Hoe werkt het ?

Wanneer een onderneming/vennootschap een bonus wil toekennen aan zijn medewerkers, kan dit onder de vorm van een bonus voor diensten aan huis. Per begunstigde bepaalt de werkgever het te besteden budget. Via